Možnosť získať grant pre študentov a pracovníkov s mládežou

Možnosť získať grant pre študentov a pracovníkov s mládežou

Študenti, školskí zamestnanci, žiaci a zamestnanci odborného vzdelávania a prípravy, pracovníci vo vzdelávaní dospelých aj pracovníci s mládežou môžu získať na svoje nadnárodné vzdelávanie a aktivity týkajúce sa podpory práce s mládežou grant.

Návrh na projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+ je potrebné predložiť do jedného z predkladacích termínov, ktoré budú:

4. februára 2015,
30. apríla 2015 a
1. októbra 2015.

Ako je známe, na Slovensku program zastrešujú organizácie Iuventa a Saaic.

Program Erasmus+ ponúka napríklad možnosť absolvovať dobrovoľnícku službu v krajinách EÚ a partnerských krajinách, počas ktorej dobrovoľník cez neformálne vzdelávanie získa zručnosti a vedomosti zamerané na svoj osobnostný rozvoj aj profesionálny základ do budúceho povolania. Pracovníkom s mládežou program ponúka možnosť výmeny skúseností a pracovných prístupov pri práci s mládežou.