Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť,
podprogram 2.2 Múzeá a galérie,
podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva,
podprogram 2.4 Akvizícia múzeí a galérií,
podprogram 2.5 Akvizícia knižníc.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 1. decembra 2014