Ruiny Pustného kostola

Extravilán obce Veľká Čalomija CKN č. 841
Kostol bol archeologickým výskumom datovaný do 12. storočia, kostol dopĺňa skupiny doteraz známych tehlových dedinských kostolov, ktorých rozšírenie je charakteristické pre nížinaté oblasti, kde bol nedostatok stavebného kameňa
Ruina kostola vykazuje vysokú mieru pamiatkových hodnôt. Kostol sa nachádza v regióne historického Hontu, v oblasti s vysokou koncentráciou sakrálnych stavieb. Z hľadiska urbanistických súvislostí je zrúcanina posledným pozostatkom stredovekej urbanistickej štruktúry. Reprezentuje najvýznamnejšie slohové obdobia- románske, gotické a barokové.