Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov

Úrad vlády SR ako správca programov:

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29