Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie

V nadväznosti na výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 bolo sekcii regionálneho školstva v stanovenom termíne doručených 426 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 44 žiadostí, z Trnavského 39, z Trenčianskeho 45, Nitrianskeho 54, Žilinského 65, Banskobystrického 56, Prešovského 65 a z Košického kraja 58 žiadostí.