Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti http://www.apa.sk/vyzvy-na-predkladanie-zonfp Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry… Pokračovať v čítaní Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov… Pokračovať v čítaní Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti. Ministerstvo… Pokračovať v čítaní Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

MPRV SK chov sladkovodných rýb na Slovensku Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v… Pokračovať v čítaní Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

Zmena termínu hodnotiacich kôl

Informácia o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu… Pokračovať v čítaní Zmena termínu hodnotiacich kôl

PRV Širokopásmy internet

vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_z_programu_rozvoja_vidieka_slovenskej_republiky_2007_2013