Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie

Príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo


Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

(PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS)


Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdeláv...


Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020


Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

(Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4)


Objednávky
Oznamy a správy : 14.12.2016


<< predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 nasledujúca >>