Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie » Výzvy

Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov
Výzvy : 16.08.2015


Sociálny čin roka 2015
Výzvy : 10.08.2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociál...


Usmernenie č. 3 k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia
Výzvy : 06.08.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiad...


Výzva pre začínajúcich mladých poľnohospodárov
Výzvy : 05.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na Pomoc na začatie podnikateľske...


Ministerstvo vnútra SR
Výzvy : 28.07.2015


Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR
Výzvy : 01.07.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a ...


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Výzvy : 20.06.2015

Číslo výzvy: 2013/OPRH/02


<< predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nasledujúca >>