Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
7. Event Austria

Podujatie sa uskutočnilo v meste Viedeň (Rakúsko) od 20/04/2017 do 23/04/2017
a umožnilo stretnutie 32 občanov, z ktorých 3 pochádzalo z obce Spytkowice (Poľsko), 4 z mesta Balassagyarmat a jeho okolia (Maďarsko), 3 z mesta Veľký Krtíš a Zvolen (Slovensko) a 22 z mesta Viedeň (Rakúsko) Na realizácii podujatia participovali občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 200 nepriamo zapojených občanov únie.Účastníci podujatia zamerali pozornosť na Prioritnú tému č. 2. Otázky hospodárskeho rasu a prosperity občanov EU.

Dňa 20/04/2017 organizátori podujatia privítali účastníkov v malom mestečku Neusiedel am See, neďaleko hlavného mesta Rakúska. Po predstavení územia, činnosti hosťujúcej organizácie sa konalo pracovné stretnutie s miestnymi aktérmi hospodárskeho rozvoja. Hlavnou témou rokovania boli hospodárske a sociálne rozdiely medzi jednotlivými krajinami a regiónmi únie, ako aj otázky sociálnej zodpovednosti voči menej rozvinutým regiónom.
Nasledujúci deň bol venovaný zvyšovaniu povedomia o pamiatke, spoločnej histórii a hodnotách Únie v rámci ktorého zahraničné delegácie sa zoznámili s významným historickým a kultúrnym bohatstvom Viedne. Počas exkurzie hostia sa stretli s predstaviteľmi mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a podpory menšín žijúcich v Rakúsku, ktoré predstavili svoje aktivity a ich odborné skúsenosti. Vo večerných hodinách v rámci rokovania za okrúhlym stolom účastníci podujatia videli besedu o aktuálnych otázkach EU s dôrazom na rozdielne vnímanie a názory migračnej krízy vo východnej a v západnej časti
únie.
22/04/2017 Aktivity smerovali na to, aby občania viac rozumeli Únií, jej histórie a rozmanitosti. Návštevou inštitúcie Collegium Pazmaneum účastníci podujatia získali cenné informácie a príklady dobrej praxe v oblasti podpory menšín a znevýhodnených skupín. Pri večernom kultúrnom programe hostia mali možnosť
osobne sa stretnúť a viesť diskusiu s miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí prostredníctvom zorganizovania rôznych benefitných podujatí získavajú zdroje financovania na zabezpečenie zdroja financovania činnosti neziskových organizácií. Získané know-how v oblasti vhodného a efektívneho zapojenia aktérov hospodárskeho rozvoja do aktivít sociálnej inklúzie, partneri projektu môžu využívať v budúcnosti na podporu vlastnej činnosti.
23/04/2017 V záverečný deň predmetom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie výsledkov realizovaných aktivít a spracovanie návrhov budúcej spolupráce.

Fotogaléria: