Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
6. Event CZ

Podujatie umožnilo stretnutie 48 občanov, z ktorých 3 pochádzalo z obce Csehtáthaláp (Maďarsko), 7 z mesta Mesta Veľký Krtíš a jeho okolia (Slovensko), 3 z obce Spytkowice (Poľsko) a 35 z obce Vlachová Lhota, z Mesta Valašské Klobouky (Česká republika).
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v obci Vlachova Lhota (Česká republika) od 13/10/2016 do16/10/2016
Na realizácii podujatia participovali občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 200 nepriamo zapojených občanov únie.
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na Prioritnú tému č. 2. Otázky hospodárskeho rasu a prosperity občanov EU.

Dňa 13/10/2016 organizátori podujatia privítali hostí v partnerskom meste Valšské Klobouky. K predstaveniu územia, hostiteľskej obce, partnerského mesta, mikroregionálneho združenia, miestnej akčnej skupiny a mimovládnych organizácií došlo v Pastoračnom dome mesta. Následná diskusia bola venovaná problematike dôvodov a následkov finančnej krízy.
14/10/2016 Druhý programový deň bol venovaný hlavne otázkam rastu ekonomiky, prosperity a konkurencieschponosti jednotlivých regiónov v rámci ktorého spoznali fungovanie samosprávy obce Vlachová Lhota. Následne navštívili ekoturistické zariadenie v obci Vysoké Pole. V „Envicentre” sa prezentovali príklady dobrej praxe o efektívnej a udržateľnej prevádzke tohto zariadenia, ktoré môžu byť využívané aj v iných krajinách EU.V rámci ďalšej časti exkurzie hostia sa oboznámili s novými metódami diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti. Medzi nosné aktivity patril prenos know-how o využívaní folklóru, tradičnej gastronómie (miestne špeciality, sušené ovocie) a ľudových remesiel pre rozvoj vidieckeho turizmu. Návštevou súkromnej farmy v obci Vrbetice partneri získali vzácne skúsenosti a potenciálnych obchodných partnerov v oblasti eko-poľnohospodárstva, konkrétne v oblasti chovu oviec a spracovaní ovčej vlny.Dňa 15/10/2016 za účelom zvyšovania povedomia o spoločnej histórii, o hodnotách Únie a o jej cieli presadzovať mier, partneri projektu spoločne navštívili letecké múzeum Slavičín a vo večerných hodinách viedli živú diskusiu s veterátnom druhej svetovej vojny. Za účelom lepšieho spoznania rozvojového potenciálu regiónu, členovia delegácií navštívili kúpele Luhačovice, kde sa zoznámili s efektívnym využívaním prírodného bohatstva a kultúrno-historických daností mesta.
Posledný programový deň, t.j. 16/10/2016 účastníci podujatia v rámci workshopu viedli rokovanie o ovplyvňujúcich faktoroch prosperity a zvýšenia konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia médií, prostredníctvom ktorých o projekte bola informovaná aj široká verejnosť.

Fotogaléria: