Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
5. Event ESPANA

Podujatie umožnilo stretnutie 50 občanov, z ktorých 5 pochádzalo z mesta Veľký Krtíš a jeho okolia (Slovensko), 4 z obce Vlachová Lhota (Česká republika), 3 z obce Doroltu a z mesta Cluj Napoca (Rumunsko) a 38 z mesta La Palma del Condado (Španielsko).
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v meste La Palma del Condado (Španielsko) od 01/09/2016 do 04/09/2016.
Na realizácii podujatia participovali občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 1000 nepriamo zapojených občanov únie.Účastníci podujatia zamerali pozornosť na Prioritná téma č. 4. Dobrovoľníctvo ako výraz aktívneho európskeho spoločenstva. Viedli diskusiu o postavení a úlohy dobrovoľníctva v oblasti riešenia otázok spoločného záujmu, o základných ľudských práv, o tolerancia, medzi-kultúrny dialóg, príspevok dobrovoľníkov k rozvoju spoločnosti a výmena skúseností.

Zahraničné delegácie prichádzali 01/09/2017. Prvý deň bol venovaný stretnutiu s miestnymi dobrovoľníckymi organizáciami. Cieľom pracovného stretnutia bolo predstaviť aktivít dobrovoľníkov pôsobiacich v rôznych združeniach, ako prejav živého európskeho občianstva a ich angažovanosť v sociálnej integrácii a v oblasti ochrany ľudských práv a práv menšín. V rámci podujatia boli predstavené aj efektívne formy vedenia sociálneho dialógu.
02/09/2016 Druhý deň sa venoval formálnemu inštitucionálnemu spojeniu s oficiálnym prijatím primátora na Mestskom úrade, rokovaniu za okrúhlym stolom o témach s ktorými sa zaoberajú miestne mimovládne organizácie, ako napr. zapojenie sa do stratégií miestneho rozvoja a spolupráca na regionálnej a európskej úrovni. a na realizáciu druhého workshopu so združeniami, najmä z miestnych charitatívnych organizácií. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia médií, prostredníctvom ktorých o projekte bola informovaná aj široká verejnosť. Následne delegácie sa zúčastnili podujatia zameraného na posilnenie medzi-kultúrneho
dialógu: návšteva prírodného dedičstva v oblasti Red River a zúčastnili sa podujatia s názvom "White Night" – slávnosť bieleho vína (aktivita je každoročne realizovaná na podporu vínneho turizmu a na prezentáciu kultúrneho dedičstva mesta La Palma del Condado).
Dňa 03/09/2016 za účelom spoznania dotknutého územia aj z hľadiska jeho prírodných hodnôt, ekonomického a sociálneho postavenia a hlavne z hľadiska jeho rozvojového potenciálu sa realizovala exkurzia. V predvečerných hodinách za účasti delegácií a miestnych orgánov sa realizovalo odhalenie pamätného miesta, ktoré symbolizuje medzinárodnú spoluprácu mesta La Palma Del Condado s partnermi v rámci projektu EWEN.
04/09/2016.: Zahraničné delegácie sa zoznámili s postavením, s úlohami a aktivitami cirkvi v oblasti posilnenie sociálnej súdržnosti. Štvordňové podujatie sa skončilo činnosťou odborníkov v rámci pracovnej skupiny.

Fotogaléria:

Dokumenty na stiahnutie
  Agenda_for_EWEN_meeting__La_Palma_del_Condado__Huelva__Spain.pdf
  programa-europeo-la-palma-2016-09-02.