Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
4. Event Croatia

Podujatie umožnilo stretnutie 40 občanov, z ktorých pochádzalo 3 z mesta Balestrate (Taliansko) 5 z mesta Érsekvadkert a z mesta Balassagyarmat a jeho okolia (Maďarsko), 5 z mesta Veľký Krtíš a jeho okolia (Slovensko), 27 z mesta Slavonski Brod (Chorvátsko)
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v meste Slavonski Brod (Chorvátsko) od 30/06/2016 do 03/07/2017.
Na realizácii podujatia participovali občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 500 nepriamo zapojených občanov únie. Účastníci podujatia zamerali pozornosť na Prioritnú tému č. 1 Úloha a postavenie Európy v svete. Hlavnou témou podujatia boli aktuálne európske témy, ako napr. otázky mieru a vojny - historické dopady, výhody a nevýhody členstva v EU, tvorba politík a dopad rozhodnutí EU na každodenný život občanov, očakávania občanov od členstva EÚ, postavenie mladých ľudí v Európe.

Zahraničné delegácie prichádzali 30/06/2016. Organizátori ich privítali pri pevnosti Brod. V súvislosti s históriou územia sa viedla diskusia a o otázkach mieru a vojny v Európe. Následne hostia sa oboznámili so zaujímavosťami mesta Slavonsky Brod. Vo večerných hodinách sa viedla diskusia zameraná na vplyv
politík EU na každodenný život občanov únie z pohľadu rôznych národov.
Dňa 01.07.2016 účastníci podujatia sa stretli v tunajšom „Dome Európy” s predstaviteľmi neziskových organizácií, pričom diskusia s nimi bola vedená na tému očakávania mladých ľudí z členstva v EÚ. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia médií, prostredníctvom ktorých informácie o projekte sa dostali k
širokerj verejnosti. So životom občanov žijúcich vo vidieckom prostredí v malých obciach hostia sa oboznámili v rámci návštevy dediny Brodski Stupnik, kde je zachovaný tradičný štýl života a boli prezentované aktivity v oblasti vinohradníctva. Vo večerných hodinách s tradíciami krásnej Slavónie
členovia delegácií sa oboznámili na kultúrno – gastronomickom podujatí "Fišijada“, kde mali možnosť priamo sa stretnúť s bežnými občanmi a viesť diskusiu o aktuálnych témach únie. Nasledujúci deň sa začal návštevou "Štátneho žrebčína" v meste Đakovo, kde boli prezentované príklady dobrej praxe v oblasti chovu známych koní lipicanov. Následne sa delegácie zoznámili s pamätihodnosťami a históriou krásneho mesta Osijek, kde sú aj stopy nedávnej vojny na niektorých domoch stále viditeľné.
03/07/2016 Posledný programový deň v rámci činnosti pracovnej skupiny partneri projektu spoločne prediskutovali jednotlivé aktivity a hodnotili výsledky podujatia.

Fotogaléria:

Dokumenty na stiahnutie
  Lokalac_0207_Razvojna.mp3