Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
2. Event IT

Podujatie sa uskutočnilo v meste Balestrate a Palermo (Taliansko) od 07/04/2016 do 10/04/2016. Podujatie umožnilo stretnutie 29 občanov, z ktorých 3 pochádzalo z mesta Balassagyarmat a jeho okolia (Maďarsko), 3 z mesta Slavonski Brod (Chorvátsko) 3 z mesta Veľký Krtíš (Slovensko) 20 z mesta Balestrate (Taliansko) a z jeho okolia (Taliansko). Na podujatí za zúčastnili občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 200 nepriamo zapojených občanov únie.
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na prioritnú tému č. 3. Inkluzívna spoločnosť a sociálne vylúčenie s hlavným dôrazom na starostlivosť o mládež. Aktivity boli zamerané hlavne na výmenu osvedčených postupov medzi východom a západom Európy s cieľom zlepšiť podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na európskej úrovni.

07/04/2016 - V úvodný deň organizátori podujatia – partnerská asociácia privítala prichádzajúce delegácie, predstavili svoju činnosť a zabezpečili priestor na bezprostredné stretnutie s miestnymi členmi spolupráce za účelom ich zapojenia do činnosti siete EWEN.
08/04/2016 Spoznávanie činnosti miestnych aktérov v oblasti sociálnej inklúzie sa pokračovalo aj na druhý deň priamo na mieste ich pôsobnosti. Najskôr zahraničnú delegáciu prijalo mestské zastupiteľstvo na pôde Mestskom úrade Balestrate. V rámci pracovného stretnutia účastníci sa vzájomne oboznámili s úlohami a fungovaním samospráv v krajinách partnerov s hlavným zámerom porovnať kompetencia a aktivity samosprávy v tzv. západných a východných štátov. Následne ako dobrý príklad spolupráce samosprávy a neziskového sektora navštívili zariadenie pre starostlivosť o detí zo znevýhodneného prostredia. S finančnou podporou EU v roku 2015 v meste bolo vytvorené centrum, ktoré sa venuje práci s mládežou hlavne pri riešení ich životných problémov a ich ochranou pred skupinami organizovaného zločinu.
Účastníci podujatia s aktívnym zapojením predstaviteľov mládeže viedli diskusiu ohľadne politík vo vzťahu k deťom a mládeži na európskej úrovni a na úrovni zapojených štátov. Výmena názorov a skúseností v tejto oblasti, vrátane vzdelávania odborníkov, sa pokračovala aj vo večerných hodinách.
09/04/2016 Členovia delegácie navštívili do mesta Palermo, počas ktorého sa zoznámili s historickým a kultúrnym bohatstvom územia. Následne aktívne sa zapájali do diskusie v rámci konferencie mimovládnych organizácií. Podujatie s dlhoročnou tradíciu spája predstaviteľov neziskového sektora z celého územia Sicílie (na konferencií sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov). Počas konferencie účastníci získali cenné informácie a zoznámili sa s príkladmi dobrej praxe, ktoré môžu byť v budúcnosti základom rozšírenia aktivít siete EWEN.
10/04/2017 Posledný programový deň účastníci podujatia v rámci činnosti pracovnej skupiny hodnotili aktivity exkurzie a zhrnuli výsledky podujatia.

Fotogaléria: