Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Agentúra pre rozvoj Gemera - Agency for development of Gemer region

20.04.2015

VÝZVA PRE VINOHRADNÍKOV: Reštrukturalizácia vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, ktorí na území SR užíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu:
- právnické osoby
- fyzické osoby
Opatrenia reštrukturalizácie vinohradov a ich kombinácia:
• zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu
- je zamerané na vysadenie nového vinohradu so zmenenou
- odrodovou skladbou pri zachovaní výmery vinohradu
- zmenu sponu s počtom krov najmenej 4000 ks/ha a možno ju kombinovať s opatrením presun vinohradu a s opatrením vyklčovanie
• zmena sponu – len pre vinohradnícku oblasť Tokaj
- je zamerané na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu - len na kvalifikovaných tokajských honoch vo vinohradníckej oblasti Tokaj
- opatrenie zmena sponu - možno kombinovať s opatrením - presun vinohradu a s opatrením vyklčovanie
• presun vinohradu
- je zamerané na využívanie kvalitnejších vinohradníckych plôch alebo kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu
- opatrenie presun vinohradu možno kombinovať
s opatreniami zmena odrôd, zmena sponu a vyklčovanie
• vyklčovanie
- zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča vrátane podzemných častí a opornej konštrukcie z vinohradu
- opatrenie vyklčovanie sa musí kombinovať s jedným alebo viacerými opatreniami a musia sa začať vykonávať do 2 rokov po ukončení opatrenia vyklčovanie

Predkladanie žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov: do 30.4.2015