Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

06.05.2015

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 30. 04. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť obec alebo územný celok. Oprávnené účely dotácie sú ustanovené § 2 písm. e) zákona č. 71/2013 Z. z.

Pre výzvu na predloženie projektov na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb je v roku 2015 k dispozícii 6 000 000 EUR. V rámci tejto sumy je najnižšia možná výška dotácie 2 000 000 EUR a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora.

Žiadosti možno predkladať Ministerstvu hospodárstva SR do 30. mája 2015.