Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie

04.05.2015

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie

V nadväznosti na výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 bolo sekcii regionálneho školstva v stanovenom termíne doručených 426 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 44 žiadostí, z Trnavského 39, z Trenčianskeho 45, Nitrianskeho 54, Žilinského 65, Banskobystrického 56, Prešovského 65 a z Košického kraja 58 žiadostí.