Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Aktuálna grantová výzva - Obce bližšie k vám 2015

19.03.2015

Aktuálna grantová výzva - Obce bližšie k vám 2015

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie
projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou
tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na
ochranu životného prostredia.

Oblasti podpory:
- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú
tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a
návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a
cestovný ruch;
- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým
bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a
cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;
- ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej
revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny,
odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a
pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia,
ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť
byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok
bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho
sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora
miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:
Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a
maximálnej sume 7.500 eur.