Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

13.03.2015

Infoservis: Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 - 2013 - Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj, je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Slovami šéfa agrorezortu Ľubomíra Jahnátka: „Ide o celoplošný program, ktorý bude smerovať predovšetkým na rozvoj miest, obcí a vidieka. Je to multispektrálny program, ktorý sa trošku líši od iných programov. Určený je nielen pre vyššie územné celky a obce, ale sú tam aj špecifické oblasti ako podpora koncových neštátnych nemocníc, podpora kreatívneho priemyslu a sociálnych zariadení pre deti a seniorov."