Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

17.11.2015

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV

Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. ČÍSLO: SLUŽBY/D/1/2014, Maximálna suma dotácie pre všetkých žiadateľov je 80 % z oprávnených nákladov. Maximálna suma dotácie pre žiadateľa, ktorý poskytuje služby na
- regionálnej úrovni je 25 000 EUR
- nadregionálnej úrovni je 50 000 EUR.
Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 27. januára 2014 do 12:00 hod.